stadgar.regler.jpg

Stadgar

Våra stadgar visar oss medlemmar hur det är tänkt att vi tillsammans ska verka - för att på bästa sätt få vår trevliga koloni att fungera.

Ordningsregler

Det finns förutom våra stadgar även vissa ordningsregler att förhålla sig till. Det kan vara allt från hur du sänder in en motion till styrelsen, vår arbetsplikt, att inte störa grannen med sen motorgräsklippning eller hur du bör ta hand om ditt husdjur inom området.

Nedan finner du vår aktuella skrift (godkänt vid årsmötet 2022) med aktuella regler som vi har för vår gemensamma trivsel - skulle du ändå vara osäker om vad som gäller kontakta styrelsen.