top of page
odling.jpg

Gemensamma regler Odlingslotter

Att odla sina egna grödor är helt fantastiskt!

Det finns idag ett antal odlingslotter i mellanområdet och är du intresserad av att odla så anmäl ditt intresse till Mikael Hasteus stuga 159 - så du kommer med i aktuell kölista.

  • Odlingssäsongens arbete skall vara påbörjat före den 15.e maj annars går dispositionsrätten över till annan mer intresserad.

  • Odlingslotten skall vara tydligt markerad med stugnummer.

  • Sätt gärna upp plankor runt om din odlingslott som avgränsning och du ansvarar själv för att kanten runt din odlingslott är trimmad och fin.

  • När odlingslotten lämnas skall den vara städad och iordningställd.

Lycka till med din odling!

bottom of page