top of page
sopor.jpg

Viktigt om sopor och kompost

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att slänga rätt saker på rätt plats - så vi får plats med vårt avfall och att det kan återvinnas på bästa sätt!

Varning för Parkslide - det är en mycket invasiv och snabbspridande växt som sprider sig ohämmat om man inte gör något åt den. 

Släng ABSOLUT INTE Parkslide i våra komposter - 

lägg i svart sopsäck - ska brännas på återvinningscentralen.

Schema för sophantering och farligt avfallsbilen

Vår sophantering sker mellan 1 maj - 31 september

Vad/när/vem:

  • Hushållssopor  - fredagar (Kretslopp & Vatten)

  • Matavfall - fredagar (Kretslopp & Vatten)

  • Papper - tisdagar (Renova)

  • Plast - onsdagar (Renova)

  • Metall - udda veckor onsdagar (Renova)

  • Tidningar - jämna veckor torsdagar (Renova) 

  • Glas iglos - var 4.e vecka (Renova)

Farligt avfallsbilen tar emot farligt avfall och mindre el- och elektronikprodukter

- kommer till stora parkeringen en gång på våren och en gång på hösten (Göteborgs Stad).

Kompost

De flesta av oss har det stora intresset av att odla - mer eller mindre. Oavsett blir det en hel del trädgårdsavfall under året och detta vill vi givetvis återvinna på bästa sätt så att vi i slutändan kan få fin jord tillbaka från naturen och slipper att köpa ny.

 

Fin Kompost: I mellanområdet finns en kompost där du lägger mindre material som lätt kan brytas ned såsom gräsklipp, vissna blommor, blad, blast, rens mm.

 

Skogskomposten: Ute i skogen har vi plats för lite grövre material som ris och grenar. Dessa ska givetvis också klippas ned i mindre bitar då syftet är att komposten ska bryta ned sig själv.

Alltför grova grenar och pinnar separeras och läggs vid sidan i en hög - där du som har eldstad kan använda dessa till ved.

TÄNK PÅ: För att detta ska fungera är det viktigt att vi alla hjälps åt med att lägga rätt avfall på rätt plats och använda greparna som finns så att alla får plats med sitt avfall. Vänligen följ anvisningarna som finns uppsatta och lägg inte något trädgårdsavfall på spångarna som är till för skottkärran.

Rishögen

På hösten i samband med städdagen i september har vi möjlighet att samla vårt ris från våra träd och buskar i rishögen som skapas i mellanområdet - som senare hämtas runt Valborg av Göteborgs Stad på kolonins bekostnad. I  år testar vi att få rishögen hämtad under hela hösten, vi får se om detta fungerar bättre och blir billigare.

Vi ber dig därför att vänta tills rishögen är på plats om du vet att du ska ta ned en större mängd i din trädgård på hösten - för skogskomposten räcker inte till om vi alla skulle lägga större och skrymmande avfall där.

bottom of page