top of page
allfix.jpg

Alla är vi delaktiga

Vi vill att så många som möjligt ska vara engerade på något sätt i vår förening. Det är både bra och roligt när nya idéer kommer fram.

Så ta kontakt med någon i valberedningen om du vill engagera dig i styrelse- och kommittee-arbete.

Har du ideer och förslag till ditt område. Börja ta kontakt med din områdesansvarige.

bottom of page