top of page
En valp i sängen

Regler för våra husdjur

Image by Ludemeula Fernandes

Miljöbalken gäller för alla:

Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och där står bland annat att "grannar inte ska störas av ihållande hundskall".

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

https://www.lansstyrelsen.se

Gemensamma regler i Delsjöns Koloniförening:

Sällskapsdjur hålls under uppsikt och hundar skall vara kopplade på gemensamma ytor inom området och självklart håller var och en rent efter sina djur.

Rastning av sällskapsdjur sker utanför området och dessa får inte heller vistas i våra gemensamma lokaler.

bottom of page