top of page
bygga-om-eller-bygga-nytt.jpg

Bygga om

Det finns lagar och förordningar om vad som tillåts eller inte när det gäller om- och tillbyggnad av våra kolonistugor.

Alla synliga förändringar på stugan kräver bygglov hos kommunen.

Det är skillnad på att bygga i kolonin och att bygga på andra ställen. Vi har ett eget specialbygglov hos kommunen.

Dessutom har vi inom föreningen överenskomna gemensamma byggregler som gäller utöver detta, se pdf nedan.

  • Läs igenom våra Gemensamma byggregler innan byggstart.

  • Kontakta föreningens byggansvarige som godkänner åtgärden enligt föreningens byggregler. Byggansvarige kan dessutom ge tips om åtgärder.

  • Efter godkännande från byggansvarige sänd in bygglovsansökan till kommunen. (Se Göteborgs Stad hemsida för mer information).

  • Efter att du fått ditt bygglov godkänt av kommunen kan du börja bygga. Du ska även lämna en kopia på ditt bygglov till koloniföreningens styrelse.

Gör inget på egen hand utan att stämma av med ansvarig - det kan stå dig dyrt om tillstånd saknats och du måste åtgärda till ursprunget.

Viktiga dokument och länkar

Klicka på knappen för att öppna vår pdf. Du hittar information om Byggregler fr om sid 6

Nedan länk tar dig till Göteborgs stads sida om Koloniområden och odlingslotter. Där kan du själv söka vidare. Läs också o våra Gemensamma regler sid 3.

bottom of page