top of page
header.liggande.område.jpg

Arrende

Vi betalar årligen ett arrende då vi hyr vårt område av Göteborgs Stad. Avgiften för arrendet förhandlas om med ett tidsintervall på tio år. Nuvarande avtal löper till och med 2024.

Arrendet är ett avtalat belopp för hela perioden med bestämda år för höjning. Därutöver höjs arrendet med konsumentprisindex, KPI, där basåret är oktober 2014.

Avgifter

I den årliga avgiften ingår utöver arrendet en medlemskostnad till Föreningen Göteborgs kolonister, FGK och en avgift till vår egen förening. Vår egen föreningsavgift beslutas på årsmötet och här ingår vatten, sophantering och övrig skötsel av kolonin.

Avgifter 2024:

Årsavgift 16 500 kr, i årsavgiften ingår arrendeavgift med ca 12 400 kr.

Övriga avgifter:

Tvättstuga...............................250 kr

Parkering inom området………...850 kr

Hyra av Pub-lokal…………….....500 kr

Hyra av föreningslokalen….....1 200 kr

Odlingslott..............................200 kr

 

Avgiften skall vara inbetald senast 30 april 2024 till BG 5799-9963

Glöm inte: ANGE STUGNUMMER PÅ INBETALNINGEN

Den som inte fullgör sin arbetsplikt, 5 timmar per år, betala in 200 kr per icke genomförd arbetstimme.

Faktura med inbetalningskort på icke genomförda timmar skickas ut till de som berörs i september.

Byte av skadade yttre vattenkranar som inte åtgärdats före vattenpåsättning, faktureras med 1000 kr.

bottom of page