top of page
header.liggande.område.jpg

Arrende

Vi betalar årligen ett arrende då vi hyr vårt område av Göteborgs Stad. Avgiften för arrendet förhandlas om med ett tidsintervall på tio år. Nuvarande avtal löper till och med 2024.

Arrendet är ett avtalat belopp för hela perioden med bestämda år för höjning. Därutöver höjs arrendet med konsumentprisindex, KPI, där basåret är oktober 2014.

För 2023 är arrendeavgiften 11 000 sek

Bg 5799-9963

Arrendet ska vara betalt senast 30 april.

Avgifter

I den årliga avgiften ingår en medlemskostnad till Föreningen Göteborgs kolonister, FGK och en avgift till vår egen förening. Vår egen föreningsavgift beslutas på årsmötet och här ingår vatten, sophantering och övrig skötsel av kolonin.

För 2023 är den totala avgiften 4 000 sek.

Bg 5799-9963

Avgiften ska vara betald senast 30 april.

Sedan finns följande frivilliga avgifter:

Parkering inom området      850 sek

Tvättstuga                         250 sek

Hyra av pub-lokal              500 sek

Hyra av föreningslokal      1200 sek

Odlingslott                        200 sek

bottom of page