top of page

Sista veckan att rösta!

Rösta till årsmötet snarast, senast på lördag behöver vi ha fått in ditt svar. Du kan maila eller skicka ditt svar per post. Se förvaltningsberättelsen under Nyhet 2 februari.


Några förändringar i val av kandidater har kommit upp: Revisor Birgitta Åström stuga 45 nyval 2 år, Kerstin Ax stuga 136 har 1 år kvar som revisor och Björn Vinberg stuga 83 nyval 1 år som revisorssuppleant. Dessutom avgår Ulf Bornstein stuga 29 ur styrelsen.


Har du redan röstat och vill rösta på annat sätt på grund av dessa förändringar har du möjlighet att rösta på nytt.


Kommentare


bottom of page