top of page

Parkeringstillstånd på Mon

Du kan nu ansöka om tillstånd för parkering. Det kostar 140 sek per månad och faktureras månadsvis. Det är en kalendermånads uppsägningstid. Du ringer eller mailar din anmälan till kundtjänst Parkering Göteborg parkeringgoteborg.se tel 031 774 37 00bottom of page