top of page

Nysått och lite datum.

På städdagen gjordes ett fantastiskt arbete av alla, stort tack! Bland mycket annat togs det bort ogräs borta vid odlingslotterna och marken luckrades upp för att sedan fyllas på med många skottkärror jord från skogskomposten. Nu har vi även spridit gräsfrön och vattnat vilket innebär att vi ber alla


Vänligen beträdd inte området som är nysått vid våra odlingslotter och boulebanan - så får vi fin grön gräsmatta till nästa säsong!


Och den 15 oktober stängs vattnet av och datum för årsmötet är bestämt till den 21februari klockan 19:00.

bottom of page