top of page

Nyhetsbrev från styrelsen

Vilket fint midsommarfirande vi fick. Solen sken över fotbollsplanen och vår fina midsommarstång. Precis som det brukar vara på  Delsjökolonin blev det så bra och traditionsrikt  med danslag. hembakt och chokladhjul. Stort tack till alla som gjorde detta möjligt!


Styrelsen har gått sin årliga syn och speciellt tittat på våra gemensamma grusgångar. De allra flesta har rensat sina delar av gångarna. Nästa gång kan ni tänka på att flytta in blommande växter som lämnats kvar utmed staketen. Detsamma gäller alla blommande buskar som hänger ut i gångarna. Klipp bort allt som hänger ut och försämrar tillgängligheten i grusgångarna.


Tänk också att kolla om ni har ert husnummer uppsatt på huset eller brevlådan.


Välkomna på sommarmötet lördag 6 juli kl 12.00 i föreningshuset. Inbjudan och dagordning skickas ut i separat mail.


Vi vill också passa på att meddela att vi har lagt in mer information om kommande kurser i kolonin under Föredrag & Workshops. Det är ett nytt datum på kursen i Trädgårdsplanering och Design, och anmälan har öppnat till kursen i Botaniska Avtryck.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page