top of page

Kräftfest och andra aktiviteter!


På lördag är det kräftfest med dans. 120 sek i entrén och levande musik. Läs mer på "tidigare nyhet".

På tisdag serveras frukost för 50 sek, klockan 9:30 innan fotbollen i puben.

Kurser i dammbygge, ekologisk odling, kompostering och träd/buskbeskärning hittar du under För medlemmar /workshops

Har du p-tillstånd på Mon måste du avbeställa det innan 31 augusti. Städdagen är den 17 september och årsmöte den 21 februari kl 19:00

bottom of page