top of page

Gå en kurs eller två!


Nu finns det flera kurser under augusti och september att välja bland. Yoga, dammbygge, ekologisk odling, kompostering eller träd- och buskbeskärning. Läs mer om varje kurs under För medlemmar/föredrag eller ta del av informationen på anslagstavlorna.

Välkommen till en eller flera kurser!

Senaste inlägg

Visa alla

Dags att börja betala medlemsavgift

Den 30:e april ska årets medlemsavgifter vara inbetalda på bankgiro 5799-9963. Märk betalningen med ditt stugnummer. Årets medlemsavgift är på 16 500 kr, vilket inkluderar föreningsavgift och arrende.

Comentarios


bottom of page