top of page

Gå en kurs eller två!


Nu finns det flera kurser under augusti och september att välja bland. Yoga, dammbygge, ekologisk odling, kompostering eller träd- och buskbeskärning. Läs mer om varje kurs under För medlemmar/föredrag eller ta del av informationen på anslagstavlorna.

Välkommen till en eller flera kurser!

bottom of page