top of page

Det fixas i föreningshuset!Göran, Jan och Magnus fixar så vi får en toalett i föreningshuset. Jessica har också varit engagerad i planeringen. Det finns också nya gardiner upphöngda och vi ska se om stolarna går att klä om. Har du kunskap om omklädnad ta gärna kontakt med Eva Karlsson stuga 25, evabkarlsson@yahoo.se


bottom of page