top of page

Årsmötet blir Per Capsulam


Även detta år får vi genomföra vårt årsmöte utan att träffas. Nuvarande regler med max 20 personer och att vi värnar om medlemmarnas hälsa gör att styrelsen har beslutat att inte ha ett fysiskt årsmöte. Mer information om tillvägagångssätt och alla dokument kommer cirka 7 februari så håll utkik här på hemsidan. I år skickar vi inte ut materialet.

bottom of page